מסמך מדיניות הטיפול והשמירה על הפרטיות של האתרים להשתלת שיער, טיפולים וניתוחים אסטתיים מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד ומתוך מגבלות העברית, אולם בכל מקום הכוונה גם לנשים. על אף האמור, נעשה ניסיון אמיתי לכתוב בלשון ידידותית, בהירה, ברורה ולא מפלה ככל שניתן. (מדיניות ניסוח של מסמכים משפטים בשפה יומיומית ופשוטה).

מטרת מסמך זה היא להבהיר, ככל שניתן את מדיניות Hairrestoration.co.il ו – hairrestoration.co.il וכלל האתרים הקשורים אליהם (להלן: “האתר” ו/או “האתרים” ו/או “בעלי האתר“), בכל הנוגע לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט אותם מפעילים מנהלי ומפעילי האתר.

מסמך זה מפרט את הכללים בהם יטופלו הפרטים והמידע שמתקבלים מהמשתמשים באתרים, ובגלישה בהם (נתונים סטטיסטיים).

ככל שהבעלות באתרים אלו תעבור לצדדים שלישיים, יעברו כל הזכויות והחובות הנובעות ממדיניות פרטיות זו לצדדים אלו.

בעלי האתר רשים לשנות ו/או להרחיב ו/או לצמצם ו/או להתאים את מדיניות הפרטיות, וככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שקשורות בשימוש במידע אישי אותו מסר הגולש. תמידר הודעה רלוונטית באתרים.

נושאי הפרטיות ומדיניות החברה בנושאים שונים:

הגדרת המידעים:

כלל המידעים שנאספים באתרים כוללים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על הפעילות שלך באתרים (להלן: “המידעים האישיים“) וכן מידעים הנוגעים להרגלי הגלישה ו/או הרגלי רכישה ו/או מערכות הפעלה בהם אתה משתמש ו/או דפים בהם צפית וכל מידע אחר שנובע מהשימוש ושאינו מזהה אותך באופן אישי, שיאספו באופן עקב השימושים באתרים (להלן: “המידעים הנוספים“).

מסירת מידעים לצדדים שלישיים:

המדיניות העקרונית שלנו היא שלא להעביר את המידעים שנאספים באתרים באתרים לצדדיים שלישיים נקודה. אלא אם יש סיבה או צורך אמיתיים ו/או הגיוניים לכך.

על אף האמור או יותר נכון – בהתאם לאמור, מידעים ימסרו לצדדים שלישיים במקרים שבהם יהיו האתר ומפעיליו מחוייבים למסור את הפרטים או המידעים על פי דין, חוק, חקירה של רשות מדינתית, צו שיפוטי או פסק דין וכיוב’ המורה למסור את המידעים הנ”ל.

כמו כן מידע כנ”ל יימסר לצדדים שלישיים במקרים שבהם יהיה צורך למסור מידע כנ”ל על מנת לספר לך את המוצרים או השירותים אותם אתה מעוניין לרכוש, ו/או לבצע בירורים ו/או טיפולים אחרים בנוגע לאספקת המוצרים ו/או השירותים הנ”ל וצדדים שלישיים כאלו יוכלו לקבל את כל המידעים הרלוונטיים.

ובשפה פשוטה המידעים האישיים ישמשו אך ורק לצורך המטרות המסחריות שבשמן מסרת אותם (אספקת מוצרים ושירותים ו/או קבלת מידע ו/או הדרכה לגביהם ו/או  מעורבות של צדדים שלישיים בפעילויות הנ”ל), אלא אם יהיה צורך ו/או מחוייבות משפטית אחרת ו/או על מנת למנוע נזק כלשהוא לצדדים שלישיים, ו/או במקרה של פעילות זדונית ו/או מחלוקת, תביעה ו/או פעילות משפטית ו/או מחלוקת בינך לבין מפעילי האתר ובעלי ו/או צדדים שלישיים הקשורים אליו.

Cookies – להלן “עוגיות”

מפעילי האתר ובעליו שומרים להם את הזכות לעשות שימוש ב”עוגיות” (cookies) ו/או בכלים טכנולוגיים דומים ובעלי אותה המטרה וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתרים וכן איסוף מידע סטטיסטי על שימוש באתרים, אימות פרטים ואבטחן מידע.

כמו כן ייתכן ויתבצע שימוש באמצעים טכנולוגיים אחרים לאיסוף מידע סטטיסטי ו/או אישי על השימושים והגלישה באתרים ואתה נותן אתה הסכמתך המלאה לשימוש באמצעים אלו ולאיסוף המידעים האמור.

הה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתרים, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרי, העדפות ודפוסי גלישה ו/או אימות פרטים, כדי להתאים את גלישתך באתרים להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.

שירותים של צדדים שלישיים

ככל שניתנים ו/או נעשה שימוש באתר באפליקציות ו/או בשירותים של צדדים שלישיים (כגון כלי שיתוף של פייסבוק, טוויטר, רשתות חבריות ו/או אחרות) הרי שהאחריות על השימוש וכן על התכנים הינם על אותם צדדים שלישיים, על המשתמשים הנוספים באותם השירותים וכן עליך, הגולש.

זכות לעיין במידע ככל שמתנהל מאגר מידע

בעלי האתרים אינם בעלי רצון ו/או עניין לנהל מאגר מידע רשום כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. ככל שינוהל מאגר מידע כנ”ל, יהיו כל זכויות העיון וייתר הזכויות הצמודות לזכויות אלו לכל אדם שיכלל בו. ניתן להדגיש שאדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל האתרים באמצעות פרטי ההתקשרות ו/או טופס הפניה.

אבטחת מידע

מפעילים האתרים עושים כל מאמץ לוודא שתפעול המערכות ואחסנת האפליקציות והמידע יתבצעו ברמה סבירה ומקובלת של אבטחת מידע, אולם יתכן ובמקרה שבו המערכות ו/או האפליקציות ייפרצו ויעשה במידע שימוש שאינו לפי תנאי שימוש אילו, אתה הגולש פוטר אותנו מאחריות. והכל מתוך הבנה שלא ניתן לתת חסינות מוחלטת בכל תנאי בפני חדירות בלתי מורשות של גורמים בעלי יכולת.

דרכי התקשרות

דרכי ההתקשרות מפורטות באתרים, במקומות המקובלים המיועדים לכם כגון קישור/לשונית או טופס “צור קשר”, וכן במקומות בולטים אחרים באתרים, וניתן ליצור קשר עם האתרים ובעליהם בדרכי ההתקשרות הנ”ל באופנים ובשעות המפורטים שם.

דיוור ו”ספאם”

במסגרת ההתנהלות הידידותית שלנו, אין לנו כל כוונה לשלוח לך “ספאם”, אולם באם קיבלנו פניה הכוללת את פרטי ההתקשרות השונים שלך, ו/או שפנית אלינו טלפונית ומסרת את הפרטים, אתה נותן בזה את הסכמתך לכך שנשלח אליך דברי פרסומת מורשים לפי ההוראות השונות של חוק התקשורת ו/או כל חוק אשר יחליף אותו בעתיד בעניין זה ו/או כל דין הנוגע בדיוורים ותקשורות (הכולל אף את חוק הגנת הפרטיות), וכמובן שמורה לך הזכות להודיע לנו שאינך מעוניין לקבל דיוורים ו/או הודעות כנ”ל ולא תהיה לך כל זכות תביעה ו/או טענה מעבר לכך.

הסכמתך למדיניות זו

ככל שהתנאים במדיניות פרטיות זו אינם מקובלים עליך אתה מוזמן, ברגע זה ממש, לעזוב את האתר ולא לבצע בו כל שימוש עתידי נוסף. פרט לכך – כאשר אתה גולש באתר ואף לאחר מכן, חלות עליך כל ההוראות והחובות והזכויות הנובעים ממדיניות פרטיות זו.

בכל מקרה רכישת מוצרים מאת האתרים ו/או בעלי האתרים מהווה הסכמה למדיניות זו.

אנא תעלו תמונות ברורות של החזית, החלק העליון, והחלק האחורי של ראשכם כפי שמודגם בתמונה למעלה

אפשרות אחרת היא לשלוח אותן באמצעות הוואטסאפ- למספר  96 67 584 552 0090 

תודה רבה על פנייתך.

הרופאים שלנו יבחנו את התמונות באופן אישי ונחזור אליך בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן